THƯ GỬI VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

LTS: Ký giả Vịt Trời là bỉnh bút gạo cội của tuần báo Tiếng Dân San Jose, chuyên trách phỏng vấn các nhân vật đông, tây, kim, cổ từ sử gia Tư Mã Thiên đến Khổng Minh, từ đao phủ “Bác Hồ” đến tên đồ tể Khờ me Đỏ Iang Sery, từ Boris Yelsin đến Fidel Castro… theo lối fiction nhưng lạiý như thật va được đăng tải trong mục AO THẢ VỊT của tuần bao Tiếng Dan.

Cach đây nhiều năm, Ký giả Vịt Trời được biệt phái về Việt Nam với nhiệm vụ phỏng vấn các nhân vật chóp bu của Hà Nội. Mặc dù đã từng sát cánh với “đồng chí” nhà báo Bùi Tín, tức Thành Tín, Phó Tổng Biên Tập của tờ Quân Đội Nhân Dân, lúc nhà báo này chưa… “phản Đảng”; do đó Ký giả Vịt Trời quen biết rất nhiều với “các anh lớn” trong Bộ Chính Trị nhưng, theo ký giả Vịt Trời cho biết thì, “các anh lớn bên nhà” bây giờ đã bị á khẩu vì siêu vi trùng tham nhũng. Do đó, ký giả Vịt Trời đã không thực hiện được nghiệp vụ của mình.

Để đền đáp tấm thạnh tình mà độc giả đã dành cho mình, Ký giả Vịt Trời đã gửi e-mail về tòa soạn một bức thư của một người ký tên Nguyễn Trương Thiên Lý. Nội dung bức thư như sau:  

THƯ GỬI ANH CHỊ EM CẦM BÚT VÀ KIỀU BÀO HẢI NGOẠI

“Cùng các anh chị em cầm bút và kiều bào hải ngoại thân mến,

Thắm thoát đã 29 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước ta thực sự độc lập và thống nhất. Và cũng đã 29 năm nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước.

Trong suốt chiều dài hơn 4.000 năm lịch sử, chưa bao giờ tổ quốc ta, dân tộc ta lại hội đủ những điều kiện thuận lợi như bây giờ để chung tay xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lòng mong ước của Bác Hồ.

Được soi sáng bởi các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV (năm 1976), lần V (1982), lần VI (năm 1986), lần VII (năm 1991), lần VIII ( năm1996), lần IX (năm 2001) của Đảng; tổ quốc đã thay da đổi thịt. Mặc dù còn nhiều khó khăn, trăn trở; nhưng nhìn chung dòng thác cách mạng Việt Nam trên căn bản chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn là tất yếu. Nhất là từ sau đại hội VII, một bước ngoặt mới xác định “xây dựng một nền kinh tế thị trường trên căn bản định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong ánh sáng các nghị quyết VI, VII, VIII…, cùng với cái nhìn mới đối với quốc nội và khối kiều bào hải ngoại; Đảng và Nhà Nước đã vạch ra phương hướng công tác mới cho toàn Đảng, toàn dân.

Trên căn bản nhận thức được sự quan  trọng của khối người Việt hải ngoại – nhất là về sức mạnh kinh tế và chất xám – thông qua Ban Dân vận Trung ương; Đảng đã có những chỉ đạo sâu sát, cụ thể cho các cơ quan liên hệ với công tác kiều vận. Những xung khắc về quan điểm (nếu có) giữa Đảng và Nhà Nước với khúc ruột ngàn dặm của mình; nay đã thực sự lùi vào quá khứ. Đất nước đã mở rộng cửa chào đón năm châu thế giới, chào đón những người con thân yêu đang lưu lạc quê người. Đã trở thành dĩ vãng những cái nhìn cứng ngắt, nặng phần ý thức hệ giữa đôi bên. Và cũng thật sự trở thành hiện thực những cảm thông, những hiểu biết lẫn nhau đầy tương kính.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số trở lực đã làm cho chúng ta phải trăn trở, đau lòng không ít.

Trong dòng lịch sử dân tộc, những người trí thức – thành phần tinh hoa của dân tộc – luôn luôn được nhân dân ta coi trọng. Kẻ sĩ thời nào cũng là một bộ phận của tầng lớp lãnh đạo. Là người có tác động rất lớn vào tư tưởng quan điểm của quần chúng nhân dân, do đó kẻ sĩ nói chung và người cầm bút nói riêng giữ vai trò hết sức quan trọng trong công tác hướng dẫn dư luận.

Trên cơ sở quan tâm đến kiều bào hải ngoại, Đảng và Nhà Nước càng quan tâm sâu sắc hơn đối với thành phần văn nghệ sĩ, những người cầm bút hiện vì hoàn cảnh phải sống xa tổ quốc. Đảng và Nhà Nước vẫn luôn luôn nghĩ rằng văn nghệ sĩ hải ngoại là một bộ phận không thể tách rời của văn nghệ sĩ Việt Nam.

Cũng một cách nhìn như vậy, quan điểm của cá nhân tôi – một người cầm bút trong nước – là vẫn mong mỏi trông đợi sự đóng góp của các bạn cầm bút hải ngoại vào sự nghiệp chung. Tôi rất lấy làm mừng là trong thời gian qua, một số trí thức, văn nghệ sĩ hải ngoại đã nhìn ra đâu là con đường phải đi, trên thực tế, họ đã có những đóng góp nhất định, rất đáng ca ngợi. Và đất nước cũng đã hồ hỡi mở rộng vòng tay đón nhận sự hưởng ứng đa dạng, phong phú của những kẻ sĩ đang sống tại các cộng đồng Việt Nam ở Âu, Mỹ, Úc.

Những đóng góp này, trước hết, và quan trọng hơn hết là đã góp phần hóa giải phần nào cái nhìn không mấy thiện cảm của dư luận thế giới đối với một vài sai lầm trong quá khứ của cách mạng. Nó cũng góp phần chứng tỏ cho thế giới thấy rằng đất nước ta đang thực sự đổi mới, cởi mở, dân chủ và nhân bản.

Qua đó, những đóng góp của các văn nghệ sĩ tiến bộ này đã chứng minh một hệ luận tất yếu là: “TIẾP TỤC GIỮ VỮNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG HIỆN NAY Ở NƯỚC TA LÀ ĐIỀU VÔ CÙNG CẦN THIẾT  ĐỂ DUY TRÌ SỰ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ.”

Sự đóng góp ấy là của nhiều người, nhiều đoàn thể, tổ chức. Trăm suối mới thành sông. Nhưng như anh Lành (1) – là một người cầm bút đàn anh của chúng ta – từng viết:

“Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm”

Có được dòng sông lớn ngày mai, hôm nay chúng ta không thể quên được sự đóng góp của các tờ báo Thông Luận, Hợp Lưu, Giao Điểm, Thời Báo San Jose, Ngày Nay Houston, Văn, Văn Học, Việt Mercury…; các nhà trí thức như Vũ Đức Vượng, Phạm Đăng Long Cơ, Phó Bá Long, Trần Chung Ngọc, Trần Kieêm Đoan, Nguyễn Hữu Liêm, Nguyễn Gia Kiểng…, cùng các văn nghệ sĩ như các anh Đỗ Mậu, Nhật Tiến, Thụy Khuê, Đặng Tiến  v.v…, cac nha bao như Tu Gan tức cựu thẩm phan Nguyễn Cần, tức Lữ Giang………

Thật cảm động biết mấy khi chúng ta thấy tiến sĩ Phó Bá Long rơi nước mắt khi phát biểu với anh Sáu Dân (2) trong Đại hội Việt kiều năm 1993 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng: “Tôi đã 70 tuổi rồi mà chưa có đóng góp gì cho đất nước!”. Tâm đắc biết mấy khi nghe anh Nhật Tiến tâm sự: “Chúng ta nên viết và xuất bản sách của chúng ta trong nước để cho 70 triệu đồng bào ta cùng đọc. Vì nếu không là vậy, chúng ta đã ‘cấm vận văn chương’ với đồng bào quốc nội.” Càng cảm động hơn là anh Đỗ Mậu, kẻ đã từng làm lính tẩy cho đế quốc Pháp, từng là Tướng ngụy, đã sớm giác ngộ cách mạng, biết mình sắp gần đất xa trời vẫn cố gắng ngồi xe lăn về nước lên đài truyền hình ca tụng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa mới lên từng giờ! Và càng tâm đắc hơn khi anh luật sư, giáo sư Nguyễn Hữu Liêm, vốn là một hạ sĩ quan ngụy, vì không hiểu rõ chính sách khoan hồng nhận đạo của Đảng và Nhà nước đối với kẻ thù đã vội vã theo bọn phản động bỏ chạy vào tháng 4 năm 1975, nay đã giác ngộ cách mạng và đã dõng dạc tuyên bố: “Cuộc chiến thắng 1975 là một chiến thắng lịch sử của dân tộc, và đứng trên tình cảm dân tộc và quốc gia, người Việt có quyền hãnh diện.”       

Kể làm sao cho hết những tấm lòng vàng! Còn! Còn nhiều lắm. Chúng ta làm sao quên những nhà sư đã vượt qua ngũ giới và những điều răn lạc hậu của Phật Giáo để phát triển Phật Giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta làm sao quên được  công lao của thiền sư Thích Nhất Hạnh, vị thiền sư đã biết kết hợp giữa đạo và đời, bất chấp tội vọng ngữ đã bịa chuyện và dõng dạc lên tiếng tại Niu-Oóc tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ là đã dùng máy bay dội bom hủy diệt 300,000 dân thị xã Bến Tre, ngay sau khi phong trào khủng bố quốc tế do vị lãnh đạo tối cao Bin La-đen chỉ huy ra lệnh uy hiếp hai máy bay hành khách đánh sập tòa nhà Trao đổi Thương mãi Thế giới và phá sập một phần Lầu Năm Góc khiến Tòa Nhà Trắng không còn dám tự xưng đế quốc Mỹ là nơi bất khả xâm phạm. 

Gần đây nhất, chúng ta không thể không ca ngợi công lao của tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Bá Chung là người vào năm 1987 đã vận động hai tiến sĩ, nhà thơ Kevin Bowen, David Hunt của Trung tâm William Joiner thuộc trường Đại học Massachusetts, Boston mời nhà văn Đại tá Lê Lựu và nhà văn Ngụy Ngữ, vốn là một sĩ quan của miền Nam đã sớm giác ngộ cách mạng, sang để nói chuyện về lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam để dọn đường cho hai cán bộ cao cấp về văn hóa của ta là Hoàng Ngọc Hiến và Nguyễn Huệ Chi thực hiện công trình “Tái Xây Dựng Diện Mạo Và Quê Hương Người Việt Ở Nước Ngoài”. Các anh nhà văn Nguyễn Mộng Giác, Hoàng Khởi Phong, Khánh Trường, luật sư, giáo sư Nguyễn Hữu Liêm quả xứng đáng là những mũi tên chiến lược đã giúp Đảng và Nhà nước ta viết lại căn cước của những Việt kiều ở nước ngoài.

Nhưng không cầu toàn, chúng ta vẫn biết không phải ai cũng đạt đến tầm cao của sự nhận thức. Bất kể thế tất thắng của cách mạng, đắm chìm trong u mê hẹp hòi của sự cố chấp; còn không ít những trí thức, văn nghệ sĩ vẫn ngoan cố sử dụng kiến thức và ngòi bút, tài năng của mình để chống phá cách mạng.

Mang tiếng trí thức thì có NVC, NCH, NT…, cầm bút viết văn thì như ST, HHT, PHH, PNN, NTN, KA…, cả những người được Đảng và Nhà Nước nhân đạo cho ra nước ngoài như NCT, NHL… Tôi không nêu đích danh những người này bởi trong thâm tâm, tự đáy lòng người cầm bút; tôi vẫn mong một ngày (hy vọng không xa lắm) họ sẽ giác ngộ và trở về giữa lòng dân tộc, trong vòng tay thân thương của cách mạng.

Qua bao nhiêu năm chiến tranh, máu và nước mắt của nhân dân ta đã đổ xuống nhiều rồi. Và trong 29 năm xây dựng; mong cho chủ nghĩa xã hội trở thành hiện thực trên cả nước, mồ hôi và công sức của nhân dân ta cũng phải bỏ ra quá nhiều. Lẽ nào chỉ vì mấy hòn đá lẻ loi trên đường mà bánh xe lịch sử phải dừng lại hay sao?? Không! Nhất định là không!

Vận hội mới của dân tộc, 80 triệu người trong nước đang với bàn tay thân thương của tổ quốc cho 3 triệu đồng bào ruột thịt của mình đang sống xa tổ quốc. Những người cầm bút trong nước đang mong mỏi cùng người cầm bút hải ngoại “chung nghiên mực, ta chung lòng, chung bút viết nên trang sử mới cho dân tộc”.

Trên đây chỉ là một vài cảm nghĩ của một người cầm bút. Những chức vụ mà tôi đã kinh qua trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và trong công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thiết tưởng là nằm ở mặt khác; có lẽ không cần thiết phải nêu ra ở đây. Trên tất  cả, tôi chỉ mong các bạn đón nhận ý kiến của tôi như là một người cầm bút ở trong nước – nguyện đem hơi thở cuối cùng của mình để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa – gửi cho các bạn cầm bút đang sống xa tổ quốc.

Trân trọng

Nguyễn Trương Thiên Lý (3)”.

(1)        Anh Lành là tên thật của nhà thơ VC Tố Hữu

(2)        Sáu Dân là bí danh của cựu Thủ Tướng VC Võ Văn Kiệt

(3)        Nguyễn Trương Thiên Lý là tác giả quyển “X.30 phá lưới”, sau quay thành phim “Ván Bài Lật Ngửa” do Thanh Lan và Nguyễn Chánh Tín đóng. Nguyễn Trương Thiên Lý tên thật là Trương Gia Triều, còn là nhà thơ với bút hiệu Hưởng Triều, nhà viết chính luận với bút hiệu Trần Bạch Đằng. Các chức vụ mà ông này đã đảm trách như Bí Thư Khu ủy Sàigòn – Gia Định (1968-69), cố vấn của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

(Trích trong NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP (TẬP II), 800 trang, sẽ xuất bản cuối năm 2010).

Email: laomoc45@yahoo.com

Bài này đã được đăng trong Ký giả VỊT TRỜI và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to THƯ GỬI VĂN NGHỆ SĨ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

  1. duyennguyen nói:

    Lạ quá, ở San Jose kỳ nầy nổi lên 2 nhà bĩnh bút! Bĩnh bút tự phong đầu tiên là đại ký giả tiến sĩ chủ nhiệm tuần báo CM, ông nầy trong các bài viết của mình đã anh dũng in 2 chữ bĩnh bút trước tên mình. Gần đây chắc có ông hàng xóm nào thấy ngượng quá năn nỉ ông xóa giùm 2 chữ nầy vì ông chưa quán triệt cái nghĩa bao la của 2 chữ bĩnh bút, có lẽ ông nể hàng xóm nên kỳ nầy không thấy 2 chữ nầy đi kèm tên ông. Cám ơn đã xóa 2 chữ tự phong nầy để người đọc khỏi mất công đi tìm white để xóa. Giờ lại nổi lên một bĩnh bút khác trong căn nhà xép Tiếng Dân. Chắc tòa báo gác xép Tiếng Dân nằm trên linh địa nên moc lên được cây nấm lạ nầy mà dân San Jose chưa được chiêm ngưỡng dung nhan. Báo Tiếng Dân đã nhiều lần dùng thoại ngữ “mặc áo thụng vái nhau” để chỉ trích người khác nay đén lượt Tiếng Dân lại mặc áo thụng lạy nhau! Gớm quá. Xin tự trọng, tự trọng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s